صرافی تجارت/سوالات متداول

سوالات متداول

فهرست گروه بندی ها

پرسش های متداول

فرم های موردنیار را از کجا می توان تهیه نمود؟

کلیه فرم های مورد نیاز داخل پورتال شرکت صرافی تجارت وجود دارد.

آیا شرکت صرافی تجارت حواله آزاد انجام می دهد؟

خیر، شرکت صرافی تجارت با توجه به تحریم های موجود صرفا مجاز به انجام حوالهای بانکی و نیمایی طبق دستورالعمل بانک مرکزی می باشد.

چه مدارکی جهت انجام حوالجات نیمایی مورد نیاز است؟

راهنمایی های لازم جهت انجام حوالجات نیمایی در داخل سایت و در بخش فرم های صرافی ، حوالجات نیمایی موجود می باشد.

نرخ های سایت هر چند وقت یکبار آپدیت می شود؟

نرخ ها به صورت لحظه ای به روز می گردد.