صرافی تجارت/نوبت دهی فروش ارز

نوبت دهی فروش ارز

 
 
** به اطلاع مشتریان محترم می رساند شرکت صرافی تجارت تا اطلاع ثانوی خرید و فروش نقدی ندارد. **
 
شرایط و مقررات :
1) اصل کارت ملی، کارت بانکی و شماره همراه هر سه بایستی بنام خریدار ارز باشد. 
2) حضور شخص خریدار در هنگام خرید ارز الزامی می باشد. 
3) خرید ارز در هر سال صرفاً در حد مجاز تعیین شده می باشد. 
4) دریافت نوبت بمنزله فروش قطعی نبوده و چنانچه بهر دلیل امکان فروش مقدور نباشد هیچگونه حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد. 
5) کارت ملی بایستی کارت هوشمند جدید بوده، در صورت اقدام جهت تعویض کارت ملی قدیم لازم است تصویر شناسنامه، رسیدپستی تعویض کارت و کارت ملی قدیم ارائه شود. 
6) نرخ فروش ارز بر اساس نرخ اعلامی و بصورت لحظه ای بوده و در زمان برداشت وجه در روز مراجعه قطعی می گردد. این شرکت هیچگونه مسئولیتی بابت نوسانات نرخ اعلامی ندارد. 
 
شرایط بالا را خواندم و مورد پذیرش می باشد.