شرکت صرافی تجارت

ایمیل : info@tejarat-exchange.com |

شماره تلفن : 15-02177621013 - |

تاریخ : 04/11/1400 |

ساعت : 11:27

خدمات صرافی ما

خرید و فروش نقدی

شرکت صرافی تجارت به امر خرید، فروش و نقل و انتقالات ارزی در چارچوب مقررات اقدام می نماید و همواره سعی بر آن دارد تا با برقراری ارتباطات موثر و دوسویه با کارگزاران…

ادامه مطلب

خرید و فروش سکه

شرکت صرافی تجارت طبق مقررات صرافی ها اقدام به خرید و فروش سکه می نماید و ...

ادامه مطلب

خرید و فروش حوالجات

خرید ارزهای صادراتی بصورت حواله و اسکناس در خارج از کشور و رفع تعهد صادراتی در سامانه های نیما و سنا، فروش ارز در سامانه نیما به متقاضیان طبق دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ....

ادامه مطلب

نرخ ارز (حواله)

نرخ نام خرید فروش تاریخ نمودار

دلار مشخص نشده مشخص نشده 1400-11-04 مشاهده نمودار

یورو مشخص نشده مشخص نشده 1400-11-04 مشاهده نمودار

نرخ ارز (اسکناس)

نرخ نام خرید فروش تاریخ نمودار

دلار مشخص نشده مشخص نشده 1400-11-04 مشاهده نمودار

یورو مشخص نشده مشخص نشده 1400-11-04 مشاهده نمودار

معرفی ابزار های ما برای سهولت در کار شما

2022-01-24
19:57
لندن
2022-01-24
14:57
نیویورک
2022-01-24
20:57
پاریس
2022-01-25
03:57
چین